Image 01 09 001.jpg

不准笑已經補檔完畢

人力字幕組

 


2017 Chueh Tui Pu Chun Hsiao #01 巴士篇

 


2017 Chueh Tui Pu Chun Hsiao #02 聯誼篇

 


2017 Chueh Tui Pu Chun Hsiao #03 鬼抓人

 


2017 Chueh Tui Pu Chun Hsiao #04 抽屜篇2

 


2017 Chueh Tui Pu Chun Hsiao #05 研究發表會

 


2017 Chueh Tui Pu Chun Hsiao #06

 


2017 Chueh Tui Pu Chun Hsiao #07 END

 

 


創作者介紹
創作者 賽巴斯汀 的頭像
賽巴斯汀

日綜第一人

賽巴斯汀 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()